Børnehøjskolen Brædstrup

Børnehøjskolen er for børn 6-12 år

Børnehøjskolen tilbyder kurser på 6 uger. Vi mødes torsdag fra kl. 16.30 til 19.15.
Datoer:
– Torsdag d. 7/3
– Torsdag d. 14/3
– Torsdag d. 21/3
– Torsdag d. 4/4
– Torsdag d. 11/4
– Torsdag d. 18/4

Se mere på kfum-kfuk.dk/braedstrupboernehoejskole

Kontaktperson: Bodil Just Jørgensen
tlf. 2498 7469


Strikke, hygge og kreaklub

Først og fremmest skal vi hygge og snakke, men også gerne fremstille ting til årets julemarked på Klippen.

Vi mødes hver anden onsdag fra kl. 19-21 på Klippen.

Der vil være en kaffekasse, hvor man kan lægge lidt penge til næste gangs kage og til Klippen, dette er dog frivilligt.

Fra midt oktober og november mødes vi engang om ugen, hvor vi laver både et bageværksted til fremstilling af jule bag og kransekage og et kranse og dekoraktionsværksted.

Datoer kan ses på Klippens kalender.

Kontaktperson: Hanne Hansen
Tlf.: 21301982


KFUMs Soldatermission – kreds 100

Soldatervennerne i Brædstrup er en støtteforening for KFUMs Soldatermission, som driver soldaterhjem ud over hele landet, og i perioder også har soldaterhjem i de områder i verden, hvor danske soldater opererer.

Kredsen i Brædstrup holder to møder om året: et forårsmøde og et efterårsmøde, hvor der fortælles om arbejdet på soldaterhjemmene

Formand for kredsen er: Karsten Kristensen


Y’s Men’s Club

Klubben er en tjenesteklub for det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i Brædstrup, men støtter også andre formål på nationalt og internationalt plan.

Klubben har p.t. 19 medlemmer. Se i øvrigt klubbens hjemmeside – https://braedstrup.ysmen.dk/

Klubben genererer hvert år omkring 120.000 kr. til forskellige formål. Pengene kommer primært fra genbrugsbutikken Brædstrup Genbrug, Bredgade 34

Kontaktperson er Henning Emil Jensen – TLF: 2392 4390


Andre brugere af Klippen:

  • Brædstrup Pensionistforening
  • Havekredsen
  • Menighedsrådsforeningen
  • Cafe-eftermiddage